Єпископи штату Вікторії в Австралії об’єдналися у молитві за мир в Україні

3 березня 2022

2 березня Українська Католицька Церква в Австралії провела день молитви і посту за мир в Україні, до якої 23 лютого закликав Святіший Отець Франциск Папа Римський. Впродовж цього дня наші парафії разом з духовенством та вірними, які є розкинуті по цілій Австралії, Новій Зеландії та Океанії, дуже активно доєдналися до цієї особливої молитви.

Єпископи штату Вікторії в Австралії об’єдналися у молитві за мир в Україні

День молитви розпочався в Римо-Католицькій катедрі Св. Патріка о 13:00, яку очолив владика Пітер Коменсолі, архиєпископ Мельбурнський та владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський, у співслужінні священників та численних вірних. Про це зазначає Мельбурнська єпархія Святих верховних апостолів Петра і Павла.

У часі проповіді владика Микола сказав наступні слова: «Сьогодні я дякую Богу, що маю можливість бути в катедрі Св. Патріка серед Вас та разом з Вами молитися за мир в Україні, оскільки вона стикається з жахливим злом війни, насильства та ворожості від ворога, який глухий до всіх благань про мир, воює проти мирного сусіда. Україна не зробила нічого поганого і має до Росії лише добру волю. Закликаю Вас впродовж цього Великого посту, моліться, будь ласка, за Україну та її народ, яка проходить зараз через страшні випробування; щоб прийшов до неї мир, справедливість і добробут, щоб припинилися війна, ворожнеча та страждання. Також я щиро прошу вас молитися за навернення Росії, як просила про це Пресвята Богородиця у Фатімі понад 100 років тому. Покладімо все наше уповання на Бога, від якого отримуємо спасіння, мир і прощення наших гріхів».

О 17:00 відбулася спільна молитва на платформі Зум, яку організував Карітас Австралія. Владика Микола долучився до спільного моління, участь в якому взяли близько 130 людей з цілої Австралії, які є серцем та руками цієї благодійної організації. Варто зазначити, що Карітас Австралія дуже активно допомогає зараз нашим людям в Україні.

Згодом о 19:00 вечором молитва продовжилася в Українській католицькій катедрі Святих верховних апостолів Петра і Павла. У храмі відбувся Молебен до Пресвятої Богородиці, який очолив владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський, у співслужінні владики Пітера Коменсолі, архиєпископа Мельбурнського, владики Боско Путура, Ординарія для Сиро-Малабарської Церкви в Австралії, владики Шейна Маккінлей, Ординарія Дієцезії Сандхорст, владики Грегорі Беннет, Ординарія Дієцезії Сейл, владики Террі Картін, єпископа-помічника Мельбурнської архиєпархії, владики Мартіна Еш, єпископа-помічника Мельбурнської архиєпархії, владики Емерита Гілтона Дікона, священників, дияконів та численних вірних.

Проповідь виголосив владика Террі Картін, який зазначив: «Я стою перед вами як римо-католицький єпископ, який у 2015 році отримав благодать відвідати Україну та привітати українських греко-католицьких єпископів, які мали зібратися на Синод. Збереглися добрі спогади про неймовірні храми, величні і співані Святі Літургії, теплий прийом і гостинність, а також складне рукоділля та чудово прикрашені яйця. Варто згадати і про іншу історію, де християнська віра свідчила про те, що життя було втрачено, а суспільство знищено під великим гнітом і переслідуваннями. Мушу визнати, що в цей момент страшного випробування для України мені важко проповідувати до Вас. В Австралії ми живемо у відносному спокої й безпеці, ми нічого не знаємо про війну. Але наша віра кличе нас вперед, і ми є разом».

На завершення молитви за мир в Україні, владика Микола Бичок звернувся до владик, духовенства, представників інших релігій, політиків та вірних зі словами подяки та прохання продовжувати постійно молитву, яка є так необхідною для припинення війни в Україні. Також архиєрей нагадав всім присутнім про кожну п’ятницю тижня, яка є проголошена особливим днем молитви та посту в Мельбурнській єпархії.

PRAYER FOR PEACE IN UKRAINE TOGETHER WITH THE BISHOPS
OF VICTORIA IN MELBOURNE, AUSTRALIA

On the 2nd March, the Ukrainian Catholic Church in Australia held a day of prayer and fasting for peace in Ukraine, which was called for on 23rd February by His Holiness Pope Francis. During this day, many parishes together with the clergy and the faithful scattered throughout Australia, New Zealand and Oceania, have been all united in this special prayer.

The Day of Prayer began at St. Patrick’s Roman Catholic Cathedral at 1 pm. During the homily, Bishop Mykola said: «Today I thank God that I have the opportunity to be in St. Patrick’s Cathedral among you and pray with you for peace in Ukraine, as she faces the terrible evil of war, violence and hostility from the enemy, who is deaf to all pleas for peace, fights against a peaceful neighbour. Ukraine has done nothing wrong and has only good will to Russia. I cordially ask you during this Lent to pray for peace in Ukraine and its people, who are currently going through terrible trials; that peace, justice, and prosperity may come to her, that war, enmity, and suffering may cease. I also sincerely ask you to pray for the conversion of Russia, as the Blessed Virgin Mary requested in Fatima more than 100 years ago. Let us place all our trust in God, from whom we receive salvation, peace and forgiveness of our sins».

At 5 pm, a joint prayer was held on the Zoom platform, organized by Caritas Australia. Bishop Mykola joined the common prayer, which was attended by about 130 people from all over Australia, who are the heart and hands of this charity. It is worth noting that Caritas Australia is now very active in helping our people in Ukraine.

Later, at 7 pm in the evening, the prayer continued in the Ukrainian Catholic Cathedral of the Holy Apostles Peter and Paul. The church hosted a Moleben to the Blessed Virgin Mary, led by Bishop Mykola Bychok, Eparch of Melbourne with Bishop Peter Commensoli, Archbishop of Melbourne, Bishop Bosco Puthur, Ordinary of the Syro-Malabar Church in Australia, Bishop Shane Mackinley, Ordinary of the Diocese of Sandhurst, Bishop Gregory Bennet, Ordinary of the Diocese of Sale, Bishop Terry Curtin, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Melbourne, Bishop Martin Ash, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Melbourne, Bishop Emeritus Hilton Deakin, priests, deacons and many faithful.

The homily was delivered by Bishop Terry Curtin, who noted: «I stand before you as a Roman Catholic bishop who in 2015 was given the grace to visit Ukraine and greet the Ukrainian Greek Catholic bishops who were about to gather in synod. Memories remain of churches of vibrant beauty, of liturgies sung with living faith, of warm welcome and hospitality, of intricate needlework and wonderfully decorated eggs; and also, of that other story that had to be told, where Christian faith gave witness as lives were lost and society destroyed under great oppression and persecution. I must admit that in this moment of terrible trial for Ukraine I am hesitant to speak. In Australia we live our lives in relative tranquillity and safety, so what do we know? But our faith calls us forward and we stand together».

At the conclusion of the prayer for peace in Ukraine, Bishop Mykola Bychok addressed the bishops, clergy, religious, representatives of other religions, politicians and faithful with words of gratitude and a request to continue the prayer that is so necessary to end the war in Ukraine. The Hierarch also reminded everyone present that every Friday of the week is declared as a special day of prayer and fasting in the Melbourne Eparchy.

Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

Локації

Персони

Дивіться також

Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae