Структура Секретаріату

Секретар Синоду єпископів УГКЦ

Секретар Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви наділений такими завданнями:

 1. Очолювати Секретаріат Синоду Єпископів, організовувати діяльність усіх структурних підрозділів Секретаріату відповідно до завдань, окреслених Статутом Синоду, цим Положенням та згідно з декретами й вказівками Отця і Глави УГКЦ.
 2. Організовувати діяльність Секретаріату та забезпечувати співпрацю з усіма зацікавленими особами та структурами, які залучені до підготовки й проведення Синодів Єпископів.
 3. Допомагати Отцю і Главі Церкви в питаннях, пов’язаних із підготовкою та проведенням Синоду Єпископів.
 4. Вчасно збирати призначені для розгляду на синодальних засіданнях відповідно до порядку денного (ККСЦ, кан. 108, § 2) матеріали у відповідальних за їх підготовку структур і осіб та надсилати їх членам Синоду Єпископів для попереднього ознайомлення.
 5. Попередньо переглядати документи, які подаються на Синод, для з’ясування їх готовності до розгляду та, якщо буде така потреба, повертати відповідальним особам на доопрацювання або скеровувати на богословський та канонічний аналіз до відповідних структур Патріаршої курії.
 6. У разі ствердження неготовності документа до розгляду на Синоді давати рекомендацію Отцеві і Главі Церкви щодо зняття цього питання з порядку денного Синоду Єпископів.
 7. Відповідати за належне ведення протоколів кожної сесії Синоду Єпископів та разом із Отцем і Главою УГКЦ засвідчити їх своїх підписом.
 8. Здійснювати моніторинг виконання законів і рішень Синоду Єпископів УГКЦ.
 9. Звітувати на Синоді Єпископів про стан виконання синодальних законів та рішень.
 10. Надсилати членам Синоду Єпископів та іншим зацікавленим особам і структурам повідомлення про рішення Синоду Єпископів, які перебувають в їхній компетенції.
 11. Видавати витяги із синодальних протоколів зацікавленим особам та структурам.
 12. Особисто підписувати всю кореспонденцію Секретаріату Синоду або в окремих випадках доручати це своєму заступникові.
 13. На вимогу Отця і Глави УГКЦ чи Синоду Єпископів готувати та представляти на їх розгляд звіт про діяльність Секретаріату Синоду.
 14. У межах своєї компетенції представляти УГКЦ на щорічних З’їздах Генеральних секретарів Єпископських Конференцій Європи та здійснювати інші представницькі функції, які пов’язані із Синодом Єпископів УГКЦ, згідно із розпорядженнями Отця і Глави УГКЦ.

Заступник Секретаря Синоду єпископів УГКЦ

Заступник Секретаря Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви наділений такими завданнями:

 1. Допомагати Секретареві Синоду у виконанні всіх завдань Секретаріату, передбачених Положенням.
 2. Належним чином вести, реєструвати та зберігати поточну документацію Синоду Єпископів.
 3. Дбати про зберігання в належному стані оргтехніки та інших матеріально-технічних засобів Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ.
 4. Виконувати інші доручення Секретаря Синоду, пов’язані з діяльністю Секретаріату Синоду.
 5. На доручення Секретаря Синоду давати завдання архівісту, помічникам та асистентам Секретаря Синоду і координувати виконання ними їхніх функціональних обов’язків.

Архівіст Секретаріату Синоду єпископів УГКЦ

Архівіст Секретаріату Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви наділений такими обов’язками:

 1. Відповідати за належне зберігання в поточному та історичному архіві всієї документації Секретаріату Синоду.
 2. Приймати та реєструвати документи, які надійшли на зберігання і роботу з якими в діловодстві Секретаріату Синоду закінчено.
 3. Стежити за станом документів, своєчасним їх відновленням, додержанням у приміщеннях архіву умов, необхідних для їх зберігання.
 4. Контролювати дотримання правил протипожежного захисту в приміщеннях архіву.
 5. На доручення Секретаря Синоду готувати витяги із синодальних документів та видавати копії архівних документів, готувати необхідні довідки на основі відомостей, які є в документах архіву, вести їх облік.
 6. Готувати необхідні дані для складання звітності щодо роботи архіву.
 7. Виконувати інші розпорядження Секретаря Синоду та його заступника, згідно із завданнями, передбаченими цим Положенням.

Помічник Секретаря Синоду єпископів УГКЦ

Помічник Секретаря Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви (прес-секретар) наділений такими завданнями:

 1. Помічники та асистенти Секретаря Синоду) є фахівцями у різних ділянках, які забезпечують поточну діяльність Секретаріату Синоду відповідно до цього Положення;
 2. Помічники та асистенти виконують завдання та доручення Секретаря Синоду і його заступника відповідно до цього Положення;
 3. Допомога Секретареві Синоду в забезпеченні технічної та організаційної складової під час підготовки та проведення Синоду Єпископів та Постійного Синоду УГКЦ;
 4. Допомога у забезпеченні медійного супроводу Синоду Єпископів та Постійного Синоду УГКЦ;
 5. Підготовка матеріалів до Благовісника Верховного Архиєпископа, відповідно до визначених компетенцій;
 6. Ведення офіційної веб-сторінки Синоду Єпископів;
 7. Підготовка та публікація прес-релізів про синодальну діяльність членів Синоду Єпископів та діяльність Секретаріату Синоду;
 8. Збір та архівування фото- і аудіо-матеріалів, які відносяться до життя і діяльності УГКЦ загалом та Синоду Єпископів зокрема;
 9. Допомога в забезпечення сталої комунікації між Секретаріатом Синоду та членами Синоду Єпископів та Єпархіями і Екзархатами УГКЦ за допомогою медійного ресурсу Секретаріату Синоду;
 10. Допомога Секретареві Синоду у забезпеченні медійних контактів та обміну корисною інформацією з зовнішніми церковними структурами Вселенської Церкви, зокрема Секретаріатом Ради Єпископських Конференцій Європи (ССЕЕ) та зацікавленими медіа-ресурсами інших Церков свого права;
 11. Виконання інших вказівок і доручень Секретаря Синоду Єпископів та його Заступника, відповідно до Статуту Синоду Єпископів та Положення про Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ.
Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae