Типовий статут Єпархіальної літургійної комісії УГКЦ

28 жовтня 2019

ДОДАТОК до 
Вих. ВА 19/317

ТИПОВИЙ СТАТУТ

Єпархіальної літургійної комісії

Української Греко-Католицької Церкви

Розділ І. Загальні положення

Арт. 1. Єпархіальна літургійна комісія (далі Комісія) Української Греко-Католицької Церкви (далі УГКЦ) є дорадчо-виконавчою інституцією єпархіального єпископа.

Арт. 2. У своїй діяльності Комісія керується нормами Кодексу канонів Східних Церков, законодавними актами Синоду Єпископів УГКЦ, Канонами партикулярного права УГКЦ, рішеннями Митрополичого Синоду УГКЦ, вказівками та декретеми єпархіального єпископа, а також цим Статутом.

Арт. 3. Єпархіальна літургійна Комісія може використовувати власний бланк та печатку.

Розділ ІІ. Членство в Комісії

Арт. 4. До складу Комiсії входять:

 1. голова;
 2. два або три члени Комісії (залежно від потреб єпархії);
 3. секретар.

Арт. 5. § 1. Голова та члени Комісії іменуються декретом єпархіального єпископа.

§ 2. Голова та члени Комісії іменуються терміном на 5 років. Вони можуть іменуватися на наступні терміни, але є доцільним, щоб принаймні частково змінювався склад Комісії.

Арт. 6. § 1. Засідання Комісії проводиться не менше ніж один раз на три місяці.

§ 2. Відповідно до потреби єпархії єпархіальний єпископ або голова Комісії може скликати позачергові засідання.

§ 3. Якщо дати засідання заздалегідь не встановлені, голова повинен повідомити про дату проведення щонайменше за тиждень.

Арт. 7. § 1. Обов’язки голови Комісії:

 1. повідомляти про скликання засідання;
 2. підготовляти за згодою порядок денний і заздалегідь надсилати його членам;
 3. оформлювати документацію та вести архів;
 4. записувати перебіг засідання та виготовляти протоколи.

§ 2. Секретаріат Комісії розташовується у приміщенні єпархіальної курії.

Арт. 8. Голова здійснює загальне керівництво Комісією і звітує єпархіальному єпископу про її діяльність.

Розділ ІІІ. Завдання Комісії

Арт. 9. Завданням Комісії є:

 1. реалізація завдань із впорядкування та розвитку літургійного життя власної єпархії;
 2. вивчення актуального стану літургійного життя та літургійно-пасторальних потреб єпархії;
 3. розробляння та реалізація заходів, проєктів і програм у напрямку діяльності Комісії;
 4. підготування документів, які стосуються літургійного життя єпархії;
 5. iнформування протопресвітерів єпархії про актуальний стан літургійного законодавства УГКЦ;
 6. наглядання за використанням літургійних видань у межах єпархії;
 7. перевірка та рекомендація до друку літургійних видань у межах єпархії;
 8. вивчення та планування літургійних перевидань для потреб єпархії;
 9. планування та організація літургійних катехиз для священнослужителів, дяків, паламарів та вірних єпархії;
 10. співпраця з науковими інституціями у галузі літургійних наук;
 11. співпраця з Патріаршою літургійною комісією та з Митрополичою літургійною комісією УГКЦ.

Арт. 10. Діяльність Комісії фінансується єпархіальною курією та доброчинними пожертвами і майновими внесками юридичних і фізичних осіб.

Арт. 11. Голова Комісії до 31 жовтня кожного поточного року повинен подати до єпархіальної курії проєкт бюджету на новий календарний рік та до 30 листопада нового року подати звіт за отримані кошти.

Розділ VІ. Кінцеві положення

Арт. 12. § 1. Комісія припиняє діяльність на підставі декрету єпархіального єпископа.

§ 2. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні єпархіальної курії.

Арт. 13. Після відновлення діяльності Комісії єпархіальна курія повністю повертає їй осучаснене майно.

Арт. 14. Статут набирає чинності з моменту його проголошення.

Арт. 15. Автентичне тлумачення Статуту належить до обов’язків єпархіального єпископа.

Арт. 16. Єпархіальний єпископ має право вносити зміни та доповнення до цього Статуту.

Персони

Дивіться також

Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae